Hakkımızda
Hakkımızda:
Zeka "zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği " olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, zeki insan öğrendiğini değerlendiren, yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kişidir.
Bu tanımdan yola çıkarak 2013 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan zekaakademisi.net, okulöncesi, okul dönemi ve sonrasına ilişkin zeka ve dikkat gelişimine yönelik ürünlerin üretimine, dağıtımına ve satışına odaklanarak takipçilerinin ve potansiyel müşteri adaylarının ihtiyaçlarını gözönüne alarak çağın gerektirdiği hizmet ve ürün kalite standartları çerçevesinde pozitif hizmet anlayışını sürdürmektedir.